Iranian Tragedy

By: Arya, Tara and Mazdak

Price: $16.00

Quantity: 5 available

Language: Persian and English


«کتاب آوارگی ایرانیان برای نخستین بار در فعالیتهای انتشارات ساتراپ در 28 سال گذشته در واقع به دوزبان فارسی و ترجمه انگلیسی آن با عنوان Iranian Tragedy در یک جلد منتشر شده است. با اینکه موضوع آوارگی و پناهجویی میلیونها ایرانی پس از وقوع انقلاب اسلامی در میهن ما امر تازه و ناشناخته ای نیست، معهذا داستان این کتاب از عشق میان دو جوان ایرانی زرتشتی و مشکلات آنها در پیوند با یکدیگر در جامعه پر آشوب فرهنگی کشور آغاز و با پیوستن آنها به خیل پناهجویان اخیری که به سواحل اروپا عازم گشته اند و سرانجام سکونت در کشور اتریش ختم می شود. نویسنده این کتاب، تارا آریا، که به خاطر وجود محدودیتهای اجتماعی پس از انقلاب برای اقلیتهای دینی و زنان کشور ما می بایستی میان ترک میهنی که به آن عشق می ورزد و رسیدن به همسر و حفظ آینده خود یکی را انتخاب کند خواننده را با مصیبتهایی که انسان امروزی به خاطر تعصبات مذهبی با آنها روبرو شده است بیشتر آشنا می سازد. این زوج نویسنده پس از مراسم ازدواج ساده آنها که با استفاده از قدرت ماهواره و موبایل توسط یک موبد از راه دور انجام می شود کوله پشتی های خود را به دوش گرفته و همراه هزاران پناهجوی عرب و مسلمان از سواحل ترکیه خود را به اروپا می رسانند. داستان این سفر پر مخاطره که در طی آنها تاکنون هزاران پناهجو در میان امواج دریاها به کام مرگ کشیده شده اند با توجه به این که حوادث دهه های گذشته در ایران یکی از عوامل به وجود آورنده این تراژدی جامعه بشری است، هم برای خواننده ایرانی و غیر ایرانی عبرت آموز می باشد».

Title: Iranian Tragedy

Author: Arya, Tara and Mazdak

Illustrator: آوارگی ایرانیان

Categories: Memoirs & Biography, Satrap Publishers (London, U.K.),

Author (Persian): تارا و مزدک آریا

Publisher: England, Satrap: 2016

ISBN: 1872302327

ISBN 13: 9781872302324

Binding: Softcover

Language: Persian and English

Pages: 128

Trim: 5½ x 8 inches

lbs: 1.50 lbs

Catalog #: 9781872302324